Targi Kielce
Rakowski
Informacje

25 SPL - Jubileusz

Dodano: 12.06.2017

Przedsiębiorcy leśni, przedstawiciele Lasów Państwowych i leśnych uczelni świętowali 25-lecie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

 



Uroczystość odbyła się 10 czerwca w Gołuchowie. Nie zabrakło podziękowań, okolicznościowych odznaczeń, a także podsumowania działalności organizacji.
– To co nam się udało przez te lata działalności, to jest fakt, że nadal rozmawiamy z Lasami Państwowymi, ten dialog był różny, ale teraz mam nadzieję, że komunikacja z LP będzie  lepsza – powiedział Tadeusz Ignaciuk prezes SPL. W jego opinii na poprawę relacji SPL – LP może wpłynąć powołanie nowego stanowiska w Lasach – specjalisty ds. przedsiębiorczości leśnej, którym został Krzysztof Knop.



Cele i ograniczenia


25-lecie działalności było okazją do wspomnień i przypomnienia historii przedsiębiorczości leśnej z początków lat 90-tych zeszłego wieku, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze Zakłady Usług Leśnych. Tworzyli je najczęściej pracownicy jednostek LP z myślą o współpracy ze swoim dotychczasowym pracodawcy. W ten sposób powstało kilka tysięcy firm świadczących usługi leśne.
– Dzięki Wam wydatki LP zmniejszyły się o 30 procent, a z moich wyliczeń wynika, że może nawet o 45 procent. Możecie być dumni z rozwoju i jakości wykonywanych prac. To dzięki Waszej pracy lasy są liczniejsze, zasobniejsze, możemy więcej pozyskiwać drewna. Powinniście się z tego powodu promować – podkreślał profesor Jerzy Więsik z SGGW w Warszawie. Jak mówił teraz przedsiębiorczości leśnej sprzyja m.in.: wybór odpowiedniej technologii, wielkość wykonywanych zadań, dobór wyposażenia technicznego, dobór obsady kadrowej i jej szkolenie.
Zule powinny zwrócić uwagę na metody racjonalnego zużycia paliwa, które zależą m.in. od szkolenia pilarzy i użytkowania maszyn. Zaapelował również o ściślejszą współpracę stowarzyszenia ze środowiskiem naukowym. W tym celu, jak mówił, można byłoby powołać Radę Naukową, która wskazałaby kierunki działania organizacji.
Kierownictwo SPL-u zdefiniowało również ograniczenia branży i zadania do realizacji w przyszłości i na dziś. Za jeden z głównych problemów uznano brak rąk do pracy w branży usług leśnych. W tym celu SPL podjęło się współpracy z Ukrainą w zakresie pozyskiwania potencjału ludzkiego. – Nawiązaliśmy kooperację z uczelnią leśną we Lwowie w celu organizacji w Polsce wakacyjnych praktyk studenckich. Została podpisana umowa i wysłane zaproszenia dla studentów oraz kadry naukowej – zaznaczył prezes Ignaciuk. Zapowiedział, że zostanie podpisana umowa z Koledżem Leśnym w Szacku. SPL rozważa również przystąpienie do Krajowej Izby Gospodarczej.
Stowarzyszenie wśród ograniczeń branży wymienił również m.in. brak młodej kadry i partnerstwa z LP, a także niski stan wiedz na tematy prawne przedsiębiorców leśnych. Plany  SPL to m.in. działania na rzecz wyeliminowania nieuczciwej konkurencji, a także zmiany w regulaminie, organizowanych przez stowarzyszenie, zawodów drwali.
– Moim zdaniem konieczne jest również wzmocnienie ilościowe stowarzyszenia, potrzeba więcej członków – zauważył prof. Roman Gornowicz prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wspominał również początki powstania stowarzyszenia czyli rok 1992.
– Nikt Państwa nie uczył tej przedsiębiorczości, zrobiliście w tym czasie tyle ile było możliwe, a warunki nie były łatwe – dodał prof. Gornowicz.
W ramach dialogu z LP, SPL chce doprowadzić do stopniowego zwiększania środków na usługi leśne, tak aby w przyszłości kosztorysując te prace można było stawkę za 1 rbh kalkulować przynajmniej na poziomie płacy minimalnej. Prócz tego stowarzyszenie za cel stawia sobie rozwiązanie takich problemów jak: tworzenie odrębnych pakietów harwesterowych, zasadność zakupu maszyn wielooperacyjnych przez jednostki LP. SPL chce również wyjaśnić dalsze losy projektu certyfikacji firm leśnych.

Nagrody i chwila zadumy


Profesor Gornowicz wspomniał również o zmarłym niedawno Józefie Grodeckim, który był członkiem SPL, a także pracował we władzach Uniwersytetu Przyrodniczego. – Był naszym przyjacielem, powinniśmy być dumni, że działał razem z nami – mówił Gornowicz.
Jubileusz był również okazją do uhonorowania byłego prezesa Jana Kubiaka, który w podziękowaniu za wieloletnią prace na rzecz stowarzyszenia otrzymał rower, ponieważ bardzo lubi wycieczki rowerowe. – Pieniądze i organizacja pracy to najważniejsze rzeczy dla przedsiębiorczości leśnej, o tym mówimy – zaznaczył prezes Kubiak, podziękował za prezent, a wspominając historię SPL nie ukrywał łez.
Członkowie Stowarzyszenia otrzymali również wyróżnienia  Lasów Państwowych. Kordelas Leśnika Polskiego – najwyższe wyróżnienie Dyrektora Generalnego LP w dowód uznania za zasługi w rozwój gospodarki leśnej – wręczono: Waldemarowi Spychalskiemu, Tadeuszowi Ignaciukowi, Wiesławowi Lubiewskiemu, Przemysławowi Staszakowi, Dominikowi Czekała, a Hubert Warzecha został wyróżniony kordelasem przez dyrektora RDLP Szczecin.
Przedstawiciel dyrektora LP w odczytanym liście od Konrada Tomaszewskiego zapewnił, że LP są „otwarte na nowe projekty w zakresie przedsiębiorczości”, mówił o  chęci współpracy z SPL.
Stowarzyszenie uhonorowało również nagrodami kilku swoich członków.


W 1992 przedsiębiorca leśny Mieczysław Wierzbicki podjął inicjatywę powołania organizacji, która skupia przedsiębiorców leśnych. Wraz z Janem Kubiakiem i trzema innymi przedsiębiorcami założyli w Pyskowicach Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych.Mieczysław Wierzbicki zmarł niedługo potem, 25 sierpnia 1992 r. Rok później SPL przyjęło jego imię i przeniosło siedzibę do Gołuchowa, gdzie mieszka Jan Kubiak. Stowarzyszenie liczyło wówczas 17 członków. Dziś skupia ok. 160 osób.


Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE