Targi Kielce
Rakowski
Informacje

7 problemów zuli

Dodano: 16.02.2017

Polska Leśna Izba Gosodarcza skierowała do Konrada Tomaszewskiego - dyrektora generalnego LP pismo, w którym omawia 7 palących problemów zulowców.

Poniżej cała treść pisma:

 

 

L.dz. 2017/02/11                                                                                      Błonie, 15.02.2017 r.

 

Szanowny Pan

dr inż. Konrad Tomaszewski

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Grójecka 127,02-124 Warszawa

sekretariat@lasy.gov.pl

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej chciałbym przekazać Panu spis najważniejszych naszym zdaniem spraw i problemów, które wymagają rozwiązania w najbliższym czasie w ramach współpracy na linii PGL LP - firmy leśne.

 

 

1. Odejście od 5% nadmiarów dla drewna stosowego

Wielokrotnie już Panie Dyrektorze mieliśmy okazję na różnych forach rozmawiać na ten temat. Udało nam się nawet uzyskać Pana poparcie dla tego postulatu, które wyraził Pan w dniu 29.06.2016 r. na posiedzeniu „Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych”. Jednak sprawa cięgle nie jest rozwiązana.

5% nadmiar na wysokości stosów miał uzasadnienie w przypadku, gdy drewno dłużej zalegało w lesie przed wywozem. Dziś takie sytuacje są rzadkie, a jeśli wystąpią, można je rozwiązywać indywidualnie, a nie przez ogólną i zawsze stosowaną zasadę.

Szacujemy, że z powodu stosowanie 5% nadmiaru na wysokości stosów z lasów zarządzanych przez PGL LP wyjeżdża rocznie ok. 1 mln m³ drewna (dane wg GUS za 2015 rok, w roku 2017 zapewne więcej), za którego sprzedaż pieniędzy nie otrzymuje Skarb Państwa, a za jego przygotowanie pieniędzy nie otrzymują firmy leśne. Dlatego po raz kolejny prosimy o zmianę norm w tym zakresie.

 

 

 2. Odejście od zabijania stosów

Zabijanie, czy inaczej palikowanie stosów, czyli ich układanie w równe, ograniczone wbitymi w ziemię palikami stosy o wymiarach 1x1x1 m to zupełny anachronizm. Taka technologia była do przyjęcia w czasach ręcznego układania drewna, dziś, przy masowym wykorzystywaniu przy zrywce urządzeń z żurawiami, jest całkowicie sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. Powoduje zupełnie niepotrzebny wzrost pracochłonności, dłuższą pracę maszyny (emitowanie większej ilości spalin, zużywanie większej ilości paliwa).

Ponadto wymaga, by operator, którego środowiskiem pracy jest kabina maszyny lub zestawu maszyn wyposażonego w żuraw, musi opuszczać kabinę i ręcznie wbijać paliki! Nierzadko wymaga to też ręcznego układania drewna, co czyni ten wymóg nieetycznym, gdyż zmusza ludzi do dźwigania drewna w sytuacji, gdy dostępny jest żuraw.

A wszystko dlatego, że leśniczy nie chce zmierzyć drewna, gdy nie jest ono ułożone w równy stos. Tymczasem taki pomiar nie nastręcza żadnych problemów, i z powodzeniem wykonuje go ogromna część leśniczych. Kadra terenowa LP jest wysoko wykwalifikowana, wyposażona w narzędzia i wiedzę niezbędną do mierzenia stosów nieregularnych. Podkreślić należy także, że układanie tzw. stosów nieregularnych jest dopuszczone prawem i powszechnie sosowane w wielu leśnictwach. Jednak nie wszędzie.

 

 

3. Ograniczenie liczby sortymentów na jednej pozycji

Po raz kolejny zgłaszamy nasz postulat ograniczenia liczby sortymentów na jednej powierzchni (np. do dwóch dla każdego gatunku drewna występującego na tej pozycji). Za każdy następny sortyment wyrabiany przez firmę leśną powinna być dopłata.

Naszym zdaniem możliwa jest taka organizacja pracy, aby wyeliminować lub znacznie ograniczyć konieczność pozyskiwania czasem nawet kilkunastu sortymentów na jednej powierzchni. Obecny stan powoduje znaczny wzrost pracochłonności, a co za tym idzie większe zużycie paliwa, większą emisję hałasu i spalin, oraz oczywiście oznacza większe koszty dla firmy leśnej.

 

 

4. Wyrób sortymentów w wielokrotnościach

W przypadku wyrabiania sortymentów o długości poniżej 150 cm, wyrób w wielokrotnościach (np. w przypadku sortymentu 125 cm wyrabiamy 250 cm). Nowoczesne maszyny leśne (forwardery, przyczepy zrywkowe) nie są przystosowane do zrywki krótkich sortymentów, a samodzielna zmiana ich konstrukcji powoduje, że nie uzyskują one akceptacji UDT.

Ponadto w sprawie sortymentów zwracamy uwagę, iż dla sortymentu S2BG o długości 1,25m - aby spełnić jego wymogi należy pociąć drewno W0, a co najmniej kłodę. Dopuszczalna jest krzywizna 1cm/mb, a część odbiorców drewna nie dopuszcza sęków (co najmniej WB0) oraz średnica od 16 (drewno W0) w wzwyż.

 

 

5. Harmonogramy pracy

Postulujemy po raz kolejny wprowadzenie „Harmonogramów pracy” – ustalanych z wykonawcami dla terenu objętego minimum jednym pakietem, koordynowanych na poziomie jednego obrębu lub całego nadleśnictwa.

W praktyce: np. raz w miesiącu leśniczowie z leśnictw wchodzących w skład pakietu spotykają się z wykonawcą (wykonawcami) i określają harmonogram pracy na ten miesiąc. W ustaleniach tych bierze udział, koordynuje je i zatwierdza ze strony nadleśnictwa zastępca nadleśniczego czy nadleśniczy, mający wiedzę o potrzebach i priorytetach w zakresie pracy w całym nadleśnictwie. Większe odstępstwa od harmonogramu (np. +/- 30%) dopuszczalne po uzgodnieniu z wykonawcą.

 

 

6. Szlaki technologiczne/zrywkowe

Mamy sygnały z całej Polski, iż Pana zarządzenie o udostępnieniu drzewostanów siecią szlaków zrywkowych nie jest stosowane w części jednostek LP, lub jest sosowane wybiórczo (tylko w tym zakresie, w jakim jest wygodne dla administracji LP). Prosimy o uczulenie Dyrektorów RDLP oraz Nadleśniczych o konieczności przestrzegania zarządzeń Pana Dyrektora.

 

 

7. Ograniczanie dla pracy w systemie maszynowym

Do PLIG docierają ciągle sygnały o nieuzasadnionych, z punktu widzenia przedsiębiorców leśnych, przypadkach ograniczania możliwości pracy w lesie maszynami typu harwester. Stoi to w jawnej sprzeczności z treścią Decyzji nr 499 Pana Dyrektora z dnia 30.09.2016 r., gdzie w par. 2 ust. 4 czytamy: „…należy uwzględnić potrzebę i możliwości rozwoju firm usługowych przez zwiększenie zakresu prac wykonywanych w oparciu o specjalistyczne maszyny oraz nowoczesne technologie…”.

Przykładem ograniczania możliwości maszynowego pozyskania jest Nadleśnictwo Niedźwiady, gdzie niegdyś uzasadniano te ograniczenia występowaniem „czynników abiotycznych i biotycznych”, a dziś wzmożonym występowaniem przypłaszczka granatka oraz prowadzeniem prac na gruntach porolnych.

Ponadto zgłaszane są do nas problemy związane z maszynowym pozyskaniem: np. konieczność ręcznego usuwania runa wokół pozyskiwanych za chwilę harwesterem drzew, w celu umożliwienia maszynie pozostawienia niższego pniaka. W pozyskaniu maszynowym nie zawsze jest bowiem możliwe i uzasadnione z punktu widzenia technologii pracy pozostawienie tak niskich pniaków, jakie uzyskać można przy ścince pilarką.

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Wszystkie powyższe postulaty nie powodują dla PGL LP najmniejszego nawet zwiększenia kosztów. Można je wprowadzić w życie tylko poprzez administracyjne decyzje Pana Dyrektora. Część z nich jest też w oczywistym interesie PGL LP, gdyż powoduje usprawnienie organizacji pracy w lesie. Dlatego prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszych słusznych postulatów i podjęcie skutecznych działań w kierunku ich realizacji.

Prosimy też o pisemną odpowiedź Pana Dyrektora, czy zgadza się Pan z naszymi poszczególnymi postulatami wymienionymi w tym piśmie i czy są one zgodne z Pana wizją rozwoju współpracy na linii PGL LP – firmy leśne.

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Aby nie pozostawiać mylnego wrażenia, że PLIG jedynie zgłasza pretensje i postulaty w stronę DGLP, chcę podkreślić że ponad roczna współpraca PLIG i DGLP przyniosła też pozytywne rezultaty. Przykłady to ograniczenie działalności tzw. „firm teczkowych”, walka z pracą na czarno w lesie, współpraca w zakresie starań o dotacje z UE dla zuli.

Przy tej okazji chciałbym podziękować osobiście Panu Dyrektorowi oraz pracownikom DGLP, a szczególnie Panu Krzysztofowi Knopowi, za aktywne wpieranie starań PLIG o możliwość korzystania przez firmy leśne z dotacji z UE. Współpraca w tym zakresie pomiędzy PLIG i DGLP, przy współudziale SPL i z poparciem MŚ jest dowodem na to, że w ważnych sprawach potrafimy współdziałać i mówić jednym głosem.

 

Pozostajemy w nadziei na szybką realizację naszych postulatów.

 

Z poważaniem

 

Mariusz Rakowski

Prezydent

Polska Leśna Izba Gospodarcza

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE