lkt
Informacje

Cięcia przygodne w Czechach wyniosły 95% całkowitego pozyskania w 2019 r.

Dodano: 05.08.2020

W ubiegłym roku w Czechach pozyskano 32,6 mln m3 drewna bez kory, co stanowi rekordową ilość pozyskanego dotąd w tym kraju drewna. Nastąpił również znaczący wzrost powierzchni sztucznych zalesień do 28 670 ha. Prawie całą wycinkę stanowiło pozyskanie przygodne (95,0%).

 

 

Przygodne pozyskiwanie drewna, które polega głównie na pozyskaniu drewna z drzew zaatakowanych przez korniki, osiągnęło prawie 31 milionów metrów sześciennych i stanowiło prawie całą objętość pozyskanego drewna. W ten sposób utrzymuje się niekorzystny trend w lasach ”- mówi Josef Kahuda z Departamentu Statystyki Rolnictwa i Leśnictwa ČSÚ.

 

Ponownie najwięcej pozyskano drewna świerkowego (90,1%), a następnie sosny (4,0%), buka (1,7%) i modrzewia (1,5%). Ścinano głównie drzewa iglaste (96,1%) Pozyskanie drzew liściastych zmniejszyło się o 203 tys. m3 (-13,8%) w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Powierzchnia odnowień i zalesień wyniosła w ubiegłym roku 28 670 ha. Z roku na rok nastąpił tutaj znaczący wzrost aż o 7425 ha (+ 35,0%) w stosunku do roku poprzedniego.

 

Podczas odnowień większość stanowiły gatunki liściaste (51,3%), przez co zmienia się skład gatunkowy czeskich drzewostanów. Jednak jeżeli spojrzeć na każdy z gatunków osobno, to sytuacja przedstawia się następująco: najczęściej wykorzystywano świerk (30,5%), następnie buk (25,0%), dąb (16,6%) i sosnę (8,2%).

 

Podczas sadzenia zużyto 178,1 mln sadzonek, z czego udział sadzonek liściastych wyniósł 62,7%. Średnie wykorzystanie sadzonek na hektar wyniosło 6315 szt., w tym drzew iglastych 4785 szt., a drzew liściastych 7801 szt.

 

Wzrósł także udział odnowienia naturalnego do 5224 ha (+ 28,2%). Tu z kolei przeważały drzewa iglaste z udziałem 57,2%.

 

Pod koniec 2019 roku grunty leśne zajmowały powierzchnię 2 675 670 ha i w porównaniu z rokiem poprzednim był to nieznaczny wzrost (+2 278 ha). Większość czeskich lasów (54,2%) jest zarządzana przez podmioty państwowe.

 

 

 

Źródło: silvarium.cz

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE