stihl
Informacje

Ekspertyzy ws. zielonego ładu - wyraź swoją opinię

Dodano: 01.04.2021

Każdy moze wyrazić swoją opinię o tzw. zielonym ładzie, ale należy się spieszyć!

 

 

O sprawie zielonego ładu pisaliśmy już wcześniej:

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/zielony_Lad_a_lp,4729

 oraz

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/dyskusja_nt_nowego_zielonego_ladu_w_ue,4695

 

Lasy Państwowe udostępniły na swojej stronie ekspertyzy dotyczące tzw. zielonego ładu, czyli strategii bioróżnorodności UE. 

 

Przygotowane przez LP ekspertyzy analizują zagrożenia dla ekosystemów leśnych wynikające z objęcia 10 proc. powierzchni lądowej kraju, głównie obszarów leśnych, ochroną ścisłą. W  ekspertyzie prof. dr. hab. Wojciecha Grodzkiego, przeanalizowano zagrożenia drzewostanów ze strony owadów (kambiofagów i foliofagów). Natomiast prof. dr  hab. Bogdan Brzeziecki scharakteryzował zagrożenia spowodowane zmianami klimatycznymi oraz niekorzystnymi zmianami sukcesyjnymi zbiorowisk leśnych poddanych długotrwałej ochronie ścisłej.

 

Dokumenty można przeczytać poniżej:

Analiza wpływu zmian w pozyskaniu

Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą na możliwość sekwestracji węgla

Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą - wpływ na zbiorowiska leśne 

Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą – ryzyko zamierania lasu

Analiza zmniejszenia pozyskania 

Ocena możliwych konsekwencji dla leśnictwa i lasów w krajach spoza Unii Europejskiej, wynikających z „przeniesienia” produkcji leśnej na skutek wdrażania propozycji Komisji Europejskiej w zakresie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności

 

Ponadto, Polskie Towarzystwo Leśne wystosowało do swoich członków i sympatyków apel, w którym prosi o wypełnianie kwestionariuszy, w któych mozna wyrazić swoją opinię o planowanych zmianach.

 

Ochrona różnorodności biologicznej: cele odbudowy przyrody w ramach strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej;
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation

Termin przesyłania: do 5 kwietnia 2021 r. (do północy czasu brukselskiego).

 


Nowa strategia leśna Unii Europejskiej;
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy/public-consultation

Termin przesyłania: do 19 kwietnia 2021 r.  (do północy czasu brukselskiego). 

 

 

Więcej szczegółów i apel można znaleźć pod linkiem: http://www.ptl.pl/

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE