Kirdzik
xleasing
Informacje

PLIG na liście UZP

Dodano: 21.06.2017

Polska Leśna Izba Gospodarcza będzie mogła korzystać ze środków ochrony prawnej w przetargach publicznych w imieniu swoich członków.

PLIG wystąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wpisanie Izby na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Prezes UZP podjął decyzję, o wpisaniu PLIG na tę listę. Co to oznacza?

 

Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP.

 

Odwołania mogą dotyczyć jednak nie wyników przetargów, ale treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

To bardzo ważne uprawnienie, które ma w branży leśnej wyłącznie Polska Leśna Izba Gospodarcza.

 

Wiele problemów z przetargami na usługi leśne należy rozwiązywać już na etapie ogłoszenia przez nadleśnictwa zamówienia i opublikowania SIWZ. Teraz PLIG będzie mógł, w imieniu swoich członków, odwoływać się od ich treści.

 

 

RJ

 

Źródło: izbalesna.pl

 

 

 

 

Komentarze (1)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Marek P... Dodano 22.06.2017

I bardzo dobrze!Powodzenia!

I bardzo dobrze!Powodzenia!

Dodaj odpowiedźX

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE