proml
Informacje

Spotkanie PLIG na Lubelszczyźnie

Dodano: 21.11.2017

W Ulanowie pod Niskiem, mniej więcej pośrodku dwóch RDLP: Lublin i Krosno, odbyło się 18 listopada spotkanie informacyjnej Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

 

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy leśni z terenu tych dwóch dyrekcji. Izbę reprezentowali Prezydent PLIG Mariusz Rakowski, Członkowie Rady PLIG Wojciech Wójtowic i Rafał Borowczak oraz dyrektor biura PLIG Rafał Jajor.

 

Rafał Jajor przedstawił postulaty PLIG i działania podjęte w bieżącym roku. Opowiedział o postulatach, które udało się już Izbie zrealizować, zrelacjonował stan prac nad realizacją kolejnych.

 

Zwrócił uwagę na dofinansowane szkolenia organizowane przez Izbę, działania w sprawie dotacji dla zuli, aktywny udział w spotkaniach w DGLP i wielu innych. Mówił o konkretnych korzyściach, jakie członkowie PLIG odnoszą z tytułu należności do PLIG, jak np. otrzymanie darmowych wzorów umów, udział w szkoleniach dofinansowanych przez PLIG, udział w programie „Zostań operatorem maszyny leśnej”, uzyskiwanie porad prawnych itp.

 

Prezydent PLIG Mariusz Rakowski mówił o praktycznych aspektach działania Izby, bardzo konkretnych korzyściach jakie odnoszą nasi Członkowie. Podkreślał jednak, że aby Izba mogła skutecznie walczyć o sprawy przedsiębiorców z danego terenu, więcej firm reprezentujących ten region musi wstąpić do PLIG. Pozwoli to Radzie Izby lepiej poznać problemy danego regionu i skuteczniej nad rozwiązaniem tych problemów pracować.

 

Prezydent Rakowski omówił kilka konkretnych przykładów interwencji PLIG w sprawach swoich członków, np. skuteczne interwencje w sprawie płatności za niektóre prace hodowlane.

 

Wspomniał o tym, że w wyniku działań PLIG w wielu regionach poprawiła się sytuacja przedsiębiorców leśnych w codziennej pracy. Np. nie wchodzą na zrąb więcej niż dwa razy.

 

Podkreślał, że do poprawy sytuacji w branży leśnie nie zawsze potrzebna jest tylko podwyżka stawek. Wiele może pomóc usprawnienie technologii pracy, np. odejście od krótkich sortymentów, od zabijania stosów, od wchodzenia na jedną pozycję wiele razy. Tu, w organizacji pracy są jeszcze spore rezerwy oszczędności dla zuli, które jednak będą możliwe do zrealizowania tylko przy przychylnej postawie pracowników LP.

 

Członek Rady PLIG Wojciech Wójtowicz mówił o konieczności zrzeszania sią i podkreślał, że by skutecznie załatwiać sprawy np. regionu Lubelszczyzny, gdzie sam pracuje, musi do PLIG zapisać się więcej firm z tego terenu. Relacjonował sprawę nowelizacji przez LP katalogów pracochłonności prac leśnych, gdyż jest z ramienia PLIG pełnomocnikiem Izby zajmującym się tym zagadnieniem.

 

Wojciech Wójtowicz opisał, czym kończy się konkurowanie między przedsiębiorcami leśnymi polegające na zaniżaniu stawek: oszczędnościami na bhp pracowników i na rozwoju firmy. Jednym słowem jest to droga donikąd.

 

Członek Rady PLIG Rafał Borowczak odpowiadał wraz z innymi przedstawicielami PLIG na liczne pytania, jakie mieli przybyli na spotkanie przedsiębiorcy. W wielu wątkach rozmowy przejawiał się o problem spowodowany, powiedzmy delikatnie, konserwatywnym podejściem niektórych leśniczych do przedsiębiorców leśnych. Są jeszcze tacy, którzy pracowników zuli traktują tak, jakby byli oni jak dawniej pracownikami nadleśnictwa…

 

Wiele miejsca poświęcono na temat przetargów na usługi leśne w roku 2018.

 

 

Źródło: izbalesna.pl

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE