lkt
Informacje

Ułatwienia dla odbiorców drewna

Dodano: 23.03.2020

Z dniem 19 marca br. Dyrekcja Lasów Państwowych wydała zarządzenie nr 21 dotyczące zmiany decycji w sprawie sprzedaży drewna na lata 2020 – 2021. Jest to odpowiedź na apel drzewiarzy z dnia 16 marca br. w którym to PIGPD prosi Lasy Państwowe o wprowadzenie ułatwień w związku z trudną sytuacją na rynku, wywołaną epidemią koronawirusa.

 

 

Oto treść zarządzenia:

 

Zarządzenie nr 21

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 19 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 – 2021

(znak: ZM.800.6.2020)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zwanego dalej Statutem) – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8 ust. 1 pkt. 5 Statutu ,

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020–2021 zmienia się treść § 8 ust.8, który otrzymuje brzmienie:

8. Zawierając umowę kupna-sprzedaży w procedurach wymienionych w § 3 ust. 1 pkt a), b) i c) przedsiębiorca, który zabezpieczy w pełni należności przysługujące Skarbowi Państwa może wybrać odroczony termin płatności za zakupione drewno wynoszący: 14 albo 21 albo 30 dni. Termin płatności w procedurach wymienionych w § 3 ust. 1 pkt d) i e) określa regulamin tych procedur.

Za zgodą kierownika jednostki sporządzającej umowę, dopuszcza się przyjęcie innego terminu płatności niż wymienione w zdaniu pierwszym.

W przypadku wydłużenia terminu płatności powyżej 30 dni na wniosek kupującego, złożony po zawarciu umowy, sprzedawcy będą przysługiwać należne odsetki zgodne z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

§2

Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Bogusław Piątek

Zastępca Dyrektora Generalnego ds.

Gospodarki Leśnej

 

 

 

Więcej informacji dotyczących wpływu koronawirusa na branżę leśną znajdziesz w serwisie specjalnym - klikając w poniższy link:

KORONAWIRUS W LESIE - SERWIS SPECJALNY

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/koronawirus_w_lesie_-_serwis_specjalny,4341

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE