WBleasing
Informacje

Ustawa o OZE - ciąg dalszy [aktualizacja]

Dodano: 16.07.2020

W sejmie trwają prace nad zmianą definicji drewna energetycznego, w ramach ustawy o OZE. To rządowy projekt, prowadzony przez Ministerstwo Środowiska.

 

 

 W nowym projekcie drewno energetyczne jest określane jako:

 

"1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

 

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

 

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami."

 

Pisaliśmy o tym:

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/ustawa_o_oze_umozliwi_lp_sprzedaz_drewna_pelnowartosciowego_jako_energetyczne,4476

 

Środowisko przedsiębiorców drzewnych nie jest zadowolone z takiego rozwiązania. Twierdzą oni, że zmiana definicji drewna energetycznego jest tylko podyktowana korzyściami dla Lasów Państwowych, nie uwzględniając potrzeb rynku. Uważają, że marnotrastwem jest przekazywanie jakiegokolwiek surowca na cele energetyczne, które mogłoby zostać wykorzystane w przemyśle przetwórczym. Zaproponowali także swoje rozwiązanie, wykorzystujące definicję drewna energetycznego określonej w projekcie rozporządzenia dot. cech jakościowo-wymiarowych drewna. Pisaliśmy o tym:

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/stanowisko_drzewiarzy_ws_nowej_definicji_drewna_energetycznego,4478

 

Przeciwne zaproponowanym rozwiązaniom przez MŚ jest również środowisko organizacji ekologicznych. Organizacje przestrzegają, że podobne rozwiązania prawne przyjęto na Słowacji. Jak twierdzą, bardzo szybko okazało się, że skala wycinek pod pretekstem cięć sanitarnych wzrosła, zdewastowano najcenniejsze przyrodniczo lasy w tym kraju. Ekolodzy przypominają, że kluczowym elementem zwiększającym odporność lasów jest obecność martwego i zamierającego drewna:

https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/28814/nie-palcie-naszych-lasow/

 

Do powyższych argumentów odniosły się Lasy Państwowe. Leśnicy twierdzą, iż wprowadzenie prawnej definicji „drewna energetycznego” nie ma związku ani wpływu na ilość surowca, jaki pozyskują i sprzedają co roku Lasy Państwowe oraz że wprowadzenie definicji drewna energetycznego umożliwi jedynie poszerzenie kręgu potencjalnych nabywców tego rodzaju drewna o najniższej jakości. Według LP niezwykle ważne jest też kontynuowanie prac w lasach związanych z zabiegami sanitarnymi i zabiegami pielęgnacyjnymi, kształtującymi odporność drzewostanów.

 

Pełne stanowisko LP znajdziecie pod linkiem:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/komunikaty/wyjasnienie-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-wprowadzenia-definicji-drewna-energetycznego

oraz:

https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/komunikaty/polemika-ze-stanowiskiem-greenpeace-polska

 

W sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu. Obrady Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która pracuje nad poprawkami w ustawie o OZE można obejrzeć tu:

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0719089474255C55C12585A000255111

 

Na kolejnym posiedzeniu ww. komisji wniesiono poprawki - m.in taką, że nowa definicja drewna energetycznego ma obowiązywac od 1 października, a nie jak wczesniej zakładano od 1 lipca.

 

Drugie obrady komisji nad ustawą o OZE można obejrzeć tu:

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=C8B036E07E87CAD1C12585A60044622A

 

Podczas obu posiedzeń komisji sejmowej strona opozycyjna predstawiała argumenty przeciw projektowi, a przedstawiciele ministerstwa środowiska i posłowie koalicji rządowej go bronili. Wypowiadał się również przedstawiciel jednego ze związków zawodowych działających w LP, pracownik LP. Strona opozycyjna zwracała uwagę, że nie wpuszczono na obrady komisji przedstawiciela organizacji pozarządowych.

 

Treść sprawozdania po pracach komisji, która rekomendowała sejmowi przyjęcie projektu, przedstawia druk 480. Treść projektu możecie odnaleźć poniżej:

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO SPRAW ENERGII, KLIMATU I AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 455)

 

[AKTUALIZACJA]

Nowelizacja ustawy o OZE została przyjęta przez Sejm. Nowe przepisy zmieniają definicję drewna energetycznego. Zwiększają też możliwości spalania biomasy leśnej w elektrowniach.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE