serafin
Informacje

Ustawa o OZE umożliwi LP sprzedaż drewna pełnowartościowego jako energetyczne?

Dodano: 05.06.2020

Pełnowartościowe drewno z lasów będzie mogło być traktowane jak biomasa, która będzie spalana w kotłach elektrowni - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

 

Projekt zmiany ustawy o OZE zakłada rozszerzenie definicji drewna energetycznego. Rozwiązanie ma zapobiec "deprecjacji surowca drzewnego" czyli spadkom cen, a co za tym idzie przychodów Lasów Państwowych.

 

Zgodnie z projektem za drewno energetyczne uznawać się będzie w tym okresie:


- surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

 

- produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;


- odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

 

Nowelizację przygotowało Ministerstwo Środowiska. Jak zauważa serwis green-news, zmiana definicji drewna energetycznego, która do tej pory obejmowała tylko drewno niepełnowartościowe i odpady z przemysłu meblarskiego, jest pośrednią konsekwencją pandemii koronawirusa.

 

"W dobie zaistniałego kryzysu wywołanego chorobą COVID–19 i brakiem zainteresowania zakupem i odbiorem drewna przez branżę drzewną oraz brakiem możliwości sprzedaży tzw. posuszowego drewna jako drewna energetycznego powodują, że Lasy Państwowe nie mogą prowadzić dalszego pozyskania drewna, a tym samym nie mogą zlecać prac dla ściśle powiązanej z lasami branży usług leśnych, na którą składają się zakłady usług leśnych" - możemy przeczytać w nowelizacji.

 

Przepis ma mieć charakter epizodyczny i ma obowiązywać od 1 lipca 2020 r. do końca 2021 r.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE