serafin
Lasy Państwowe

Jaka pomoc dla przedsiębiorców leśnych z LP?

Dodano: 30.04.2020

Przed świętami wielkanocnymi zadaliśmy pytanie Lasom Państwowym, jakie propozycje pomocy zaoferują przedsiębiorcom leśnym, w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź.

 

 

W treści odpowiedzi czytamy:

 

"Obecnie popyt na drewno oferowane w 430 nadleśnictwach jest bardzo zróżnicowany. Występują z tego powodu znaczne różnice w sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a co za tym idzie także kondycji finansowej kooperujących z nimi przedsiębiorców z sektora usług leśnych. Należy dodać, że nadleśnictwa położone na południu kraju są najmocniej dotknięte problemami ze sprzedażą drewna, a tym samym utrzymaniem przychodów na zakładanym poziomie. Mając na uwadze ogół przepisów wpływających na relacje LP z przedsiębiorcami leśnymi (od Prawa zamówień publicznych po ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), a także poczucie solidarności z wykonawcami, z którymi współpracujemy, nadleśnictwa oraz regionalne dyrekcje LP:

 

  • nawiązały i utrzymują stały kontakt z wykonawcami, wyjaśniając podstawy konieczności wstrzymania niektórych prac będących przedmiotem zawartych pomiędzy stronami umów i przesunięcia ich na drugie półrocze 2020 r.,

 

  • zapewniły wykonawców o podejmowaniu wszelkich działań, mających na celu realizację minimum 70% zakresu prac w skali 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym na chwilę obecną plany jednostek zawierające większy poziom zadań są nadal aktualne. 

 

W tym kontekście należy jednoznacznie stwierdzić, iż nie jest możliwe, aby prace z pozyskania i zrywki drewna, stanowiące zakres zawartych z przedsiębiorcami leśnymi umów, mogły być wykonywane przy użyciu maszyn wielooperacyjnych będących w posiadaniu Lasów Państwowych.

 

Dodatkowo nadleśnictwa przeprowadziły akcję informacyjną wśród małych i średnich firm usług leśnych ze swojego terenu, informując ich właścicieli o możliwości skorzystania ze wsparcia udzielonego w ramach rządowej tzw. „Tarczy Antykryzysowej”. Na chwilę obecną do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych docierają informacje świadczące o tym, że w marcu i kwietniu spadek sprzedaży usług w sektorze usług leśnym, w ujęciu ilościowym i wartościowym, nie był większy niż 25%. Jest to więc istotne zmniejszenie, ale dalekie od pesymistycznych przewidywań niektórych sprzed miesiąca.

 

Nadleśnictwa nie planują wstrzymania pozyskania drewna, lecz dostosowują je do potrzeb odbiorców oraz starają się utrzymywać właściwy poziom zapasów drewna w celu niedopuszczenia do deprecjacji zgromadzonego surowca. Zapotrzebowanie na drewno przekazywane jest do poszczególnych zakładów usług leśnych w formie zleceń, które dzielone są pomiędzy wykonawców równomiernie. Wskazane w tym zakresie działania nadleśnictw przyjmowane są z pełnym zrozumieniem ze strony przedsiębiorców leśnych. W odniesieniu do postulatów zlecania prac innych niż pozyskanie drewna, tj. prac z zakresu zagospodarowania lasu, w miarę możliwości finansowych oraz potrzeb wynikających ze stanu lasu zlecany jest przez nadleśnictwa zwiększony zakres zadań (ponad rozmiar jaki wynika z upływu czasu). Generalnie są to prace związane z wykonaniem czyszczeń wczesnych  i czyszczeń późnych, remontami grodzeń, grodzeniem upraw już istniejących, zbieraniem śmieci, itp.

 

Należy tu zwrócić uwagę, że w kwietniu zostaną zakończone prace odnowieniowo-zalesieniowe, których wartość stanowi, w wielu jednostkach LP, istotną część kosztów prac związanych z zagospodarowaniem lasu, a jednocześnie po zafakturowaniu będą przychodem po stronie wykonawców. Tak więc znaczna część umów zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym, obejmujący ww. charakter robót jest zrealizowana zgodnie z upływem czasu lub go przewyższa.

 

K. Trębski

główny specjalista Służby Leśnej

Zespół ds. Mediów"

 

 

Więcej informacji dotyczących wpływu koronawirusa na branżę leśną znajdziesz w serwisie specjalnym - klikając w poniższy link:

KORONAWIRUS W LESIE - SERWIS SPECJALNY

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/koronawirus_w_lesie_-_serwis_specjalny,4341

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE