Targi Kielce
Rakowski
Lasy Państwowe

Kontrowersyjne wnioski po Komisji Wspólnej

Dodano: 31.03.2017

29 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie tzw. "Komisji Wspólnej LP". Polska Leśna Izba Gospodarcza zrelacjonowała na swojej stronie internetowej to wydarzenie, a także podsumowała wnioski. Co z nich wynika?

Zebranie otworzył dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski ok. godz. 10.30. W czasie spotkania musiał jednak opuścić salę i część zebrania toczyła się bez jego udziału.

 

Dyrektor Marian Wiśniewski z RDLP w Pile omówił pracę zespołu zadaniowego, który zajmuje się standaryzacją dokumentacji przetargowej w przetargach na usługi leśne.

Zespół ma zadanie zestandaryzować opis wykonawstwa prac leśnych, dokumentacji odbioru prac leśnych. Zespół opracowuje wzorcowy SIWZ z załącznikami. Poprawione zostanie to, co było zrobione w roku 2016. Powstanie też wzorcowa umowa. Pracować będzie zespół także nad kryteriami pozacenowymi i nad karami umownymi. Utrzymany zostanie kierunek, aby katalog kar był jak najmniejszy.

 

Opis odbioru prac leśnych jest już ukończony. Ujednolicone zostało nazewnictwo i jednostki, a także opisy prac. Dotyczy to również sadzenia ręcznego i sadzarką. Stawki za te prace będą różne.

 

Kosztorys ofertowy będzie oparty na jednostkach naturalnych. Założenia ogólne jest takie, że decyzje w sprawie rodzaju technologii na danej powierzchni leśnej (pozyskanie ręczne czy maszynowe) podejmie nadleśniczy. Doprecyzowane zostanie, kiedy powierzchnia może być uznana za maszynową, nawet jeśli w jakimś zakresie będą tam używane pilarki.

 

Zostanie wskazany katalog sytuacji, gdy może nastąpić zmiana rodzaju pozyskania. Prawdopodobnie umowa będzie określać, kiedy będzie można zmienić technologię pracy z ręcznej na maszynową lub odwrotnie.

 

Zespół będzie rekomendował wielkość pakietów, ale dopuści czy rekomenduje to, by przy powtarzaniu przetargów pakiety mogły być rozdrobnione do wielkości jednego leśnictwa.

 

Prace zespołu muszą być spójne z katalogami prac leśnych, które opracowuje obecnie ORWLP w Bedoniu. Odbywają się spotkania zespołu z pracownikami z Bedonia. Chodzi o to, by opisy prac były wszędzie takie same.

 

Zespół będzie prosił, by maksymalnie przyspieszyć planowanie na rok 2018. Wchodzi wówczas elektroniczny system zamówień. By zrobić to jeszcze „papierowo” trzeba postępowania ogłosić przed 17 października 2017. A kolejne postępowanie będą już w trybie elektronicznym.

 

Dyrektor podkreślił, że LP są zdecydowane na współpracę z zulami, a obecnie kupowane przez LP maszyny, po jednym czy dwóch zestawach harwester + forwarder na RDLP, nie są odejściem od tej zasady. To ma tylko zabezpieczyć LP przed ewentualnymi kłopotami z wykonawstwem prac.

 

Co do technologii prac leśnych, zdaniem dyrektora Tomaszewskiego należy rozważyć, czy narzucać technologię, czy też zostawić wybór technologii całkowicie zulowi.

 

Co do zakupu maszyn leśnych Rakowski mówił, że LP od lat powtarzały, że maszyn nie będą kupować. A teraz, jeśli 17 dyrekcji regionalnych kupi zestaw lub dwa, będzie ponad 30 zestawów. A jak to działa? Np. w Nadleśnictwie Zamrzenica teraz część masy została wyłączona pod maszyny kupowane przez LP. Nadleśniczy mówi, że tam zule nie mają maszyn. A tam są 4 zule z maszynami. A teraz masa zostanie wydzielona dla maszyn LP, więc dla zuli nie starczy. Czyli maszyny miały być wykorzystywane w sytuacjach klęskowych, ale jest to klęska dla zula. Co taka firma leśna będzie mogła zrobić? Iść pracować gdzie indziej?

 

A jeśli maszyny LP już mają być, to powinny być traktowane równo z maszynami zuli. A teraz jest tak, że praca maszyn LP jest wyżej wyceniana, że pracują na najlepszych pozycjach.

 

Robert Gruszka, wiceprezydent PLIG mówił, że jeśli LP kupi 2 zestawy w każdej dyrekcji, to mamy 34 zestawy, czyli wydatek blisko 100 mln zł. Te pieniądze można przeznaczyć na dofinansowanie prac w hodowli, czy nawet zatrudnienie w LP brygad hodowlanych, czy prac w ochronie, bo tu jest problem, a nie w pozyskaniu, z pozyskaniem zule sobie poradzą.

 

Robert Gruszka pytał, dlaczego LP obchodzi, czym pracują zule, dlaczego mają być osobne stawki dla harwestera i pilarki. Dla LP powinna liczyć się jakość, a nie sposób wykonania prac.

 

Mecenas Jarosław Jerzykowski pracujący dla LP mówił o zmowach przetargowych w świetle prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji.

 

Krzysztof Knopp z DGLP mówił o starach dotyczących udostępnienia zulom możliwości korzystania w większym stopniu z dotacji z UE. Informacje na ten temat przekazujemy bieżąco na stronie www.izbalesna.pl.

 

Krzysztof Knop chwalił PLIG za działania w tej sprawie, wielokrotnie cytował pisma, jakie PLIG wystosował do różnych instytucji.

 

Jak mówił Knopp przedstawiciele PLIG byli do spotkania w ministerstwie środowiska w sprawie dotacji bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Obecnie wniosek PLIG o zmianę zapisów w PROW musi zostać zaakceptowany przez członków komitetu monitorującego PROW, a potem KE musiałaby zmienić zapisy PROW. Droga jest więc tu trudna.

 

Hubert Kowalczyk z RDLP w Szczecinie przedstawił wyniki przetargów na rok 2017. To wynik zbierania danych w formie ankiet wypełnianych przez nadleśnictwa.

 

Notatka z przebiegu Komisji nie jest pełnym zapisem jej przebiegu, zawiera omówienie najważniejszych głosów.

 

 

Źródło: PLIG

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE