oleje Klimowicz Neste
Lasy Państwowe

Podwyżki w LP

Dodano: 13.04.2017

Od 1 kwietnia br. obowiązują zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym dla pracowników Lasów Państwowych. Leśnicy zarobią więcej.

 20 marca doszło do porozumienia DGLP i związkowców LP, dotyczacego dodania protokołu dodatkowego nr 16 do PUZP.

 

Zmiany, które wprawadza ten protokół wpływają na zarobki leśników ale nie tylko.

 

Stawka wyjściowa od 1 lipca br. wynosić będzie 1 500 zł. Ponadto leśnicy zyskują prawo do:

 

- dodatkowego wynagrodzenia (3 proc. stawki wyjściowej) za każdy dzień dyżuru ppoż,

 

- 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy,

 

- zachowania prawa do wynagrodzenia w wypadku nieobecności pracownika związanej z pełnieniem mandatowych funkcji społecznych,

 

- 6-miesięcznego prawa do bezpłatnego mieszkania dla uprawnionych pracowników, z którymi stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę bądź rentę,

 

- dodatkowego urlopu na leczenie sanatoryjne pomimo niewykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego z możliwością pokrycia przez pracodawcę 95 proc. kosztów pobytu, a także dodatkowy urlop na poratowanie zdrowia,

 

- zwiększenia z 400 do 450 proc. podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy,

 

- możliwości zaliczenia okresów pracy poza Lasami Państwowymi oraz okresu studiów do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej - w przypadku pracowników, którzy do tej pory nie nabyli tego uprawnienia,

 

- jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 50 tys. zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika,

 

- bezpłatnego umundurowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach poza Służbą Leśną z limitem 40 pkt / rok, na wniosek pracownika.

 

Sprawozdanie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP za okres od 1 kwietnia 2016r. do 20 marca 2017r. zawierało także informację o zatrudnieniu i nagrodach leśników. I tak:


W 2016r. Lasy Państwowe zatrudniały przeciętnie 25 747 osób, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogółem w LP wyniosło 7 772,00 zł.

Poziom nagród w 2016r. wyniósł przeciętnie 12 000 zł na osobę, w tym:


- nagrody kwartalne - 6 500 zł,

- nagroda z ok. Dni Lasu - 1 000 zł,

- nagroda bożonarodzeniowa - 1 500 zł,

- nagroda roczna - 3 000 zł.

 

Oba dokumenty można przeczytać i pobrać poniżej:

 

Sprawozdanie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP za okres od 1 kwietnia 2016r. do 20 marca 2017r.

 

Protokół dodatkowy nr 26 do PUZP LP

 

JH

 

 

Komentarze (1)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Krzysztof R... Dodano 14.04.2017

Czas najwyższy znów rozpocząć protest, może wtedy jaśnie nam panujące Lasy Państwowe się opamiętają i przypomną sobie kto ciężko pracuje na ich pensje i premie. Czas skończyć z niewolnictwem w Lasach Państwowych

Czas najwyższy znów rozpocząć protest, może wtedy jaśnie nam panujące Lasy Państwowe się opamiętają i przypomną sobie kto ciężko pracuje na ich pensje i premie. Czas skończyć z niewolnictwem w Lasach Państwowych

Dodaj odpowiedźX

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE