fortech serwis
Lasy Państwowe

PTL o zasadach przestrzegania etosu leśnika

Dodano: 30.07.2020

Prof. Andrzej Grzywacz, honorowy przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego wypowiedział się na posiedzeniu ZG PTL w dniu 25 czerwca 2020 r. w Warszawie w sprawie potrzeby przestrzegania zasad etosu zawodu leśnika.

Wypowiedź ta padła w kontekście ostatnich głośnych zmian w kierownictwach RDLP. O sprawie pisaliśmy w artykule pod linkiem:

http://firmylesne.pl/lista/lasy-panstwowe/pokaz/nowi_dyrektorzy_rdlp_aktualizacja_19052020,4445

 

Treść wypowiedzi:

"Leśnictwo na tle innych rodzajów działalności gospodarczo-społecznej cechuje się wyjątkowo długimi cyklami wzrostu drzew i drzewostanów, wymagającymi pracy i nadzoru licznych pokoleń gospodarzy. Powoduje to konieczność podejmowania bardzo rozważnych decyzji o długofalowych skutkach oraz wykonywania zabiegów hodowlanych i ochronnych, a także z zakresu zróżnicowanego stopnia intensywności  użytkowania terenów i zasobów drewna, przy równoczesnej dbałości o zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i o ochronę przyrody. 

 

Taki charakter powierzonego leśnikom do zarządzania mienia własności całego społeczeństwa i obejmującego obszar aż 1/3 powierzchni kraju  oraz stanowiącego bardzo znaczący składnik Skarbu Państwa, wymaga szczególnie wyważonego i sprawdzonego sposobu doboru kadr. Liczyć się powinna przede wszystkim wiedza i wykształcenie, doświadczenie i umiejętności zawodowe, zintegrowana osobowość, dobre i skuteczne kierowanie zespołami pracowników, oddanie służbie lasom i jej dotychczasowy przebieg, pracowitość, stabilność  zatrudnienia.

 

Zasługi i dokonania polityczne, samorządowe, związkowe lub inne, nie powinny być decydującym elementem awansu zawodowego w leśnictwie, gdyż w pracy polegającej na długoterminowym gospodarowaniu przyrodą w lasach nie ma kadencyjności, szybkich efektów i błyskotliwych sukcesów.  Należy po raz kolejny przypomnieć decydentom o potrzebie poszanowania dorobku i pracy leśników zatrudnionych na różnych stanowiskach oraz o konieczności przestrzegania zasad etosu zawodu leśnika, co jest gwarancją poprawności wzajemnych stosunków oraz utrzymania zwartości i solidarności środowiska leśników. 

 

Jestem przekonany, że pomocne w codziennym postępowaniu będzie przestrzeganie zasad zawartych w książkowych opracowaniach „Etos leśnika polskiego” (2005) i „ Służba – służby leśnej” (2020), gdzie interesująco,na szerokim tle historycznym przedstawiono tradycyjne, sprawdzone sposoby budowania dobrych obyczajów i przestrzegania kultury bycia i pracy w kontakcie z ludźmi  i lasem."

 
 
                                                                                                       Andrzej Grzywacz
 
 
 
 
Źródło: PTL.pl
 
 
 
 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE