utech
Lasy Państwowe

Spotkanie DGLP - PLIG

Dodano: 24.04.2017

Odejście od 5% nadmiarów na wysokości drewna stosowego, odejście od zabijania stosów oraz ograniczenie liczby sortymentów – to główne tematy spotkania kierownictwa Lasów Państwowym z kierownictwem Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej, do jakiego doszło 11 kwietnia w siedzibie DGLP w Warszawie.

Pozostałe poruszane tematy to m.in.: wyrób sortymentów w wielokrotnościach (np. 2,4 m zamiast 1,2 m) oraz wprowadzenie harmonogramów pracy.

 

PLIG poruszył też problem zdarzających się przypadków niestosowania w nadleśnictwach zarządzenia dyrektora generalnego LP o szlakach zrywkowych oraz nieuzasadnionego ograniczania możliwości pracy maszyn leśnych (harwester).

 

Dyrektor generalny LP poinformował o powołaniu od maja w strukturze DGLP zespołu ds. współpracy z zulami na rzecz rozwoju całego sektora usług leśnych.

 

Kierować tym zespołem ma Krzysztof Knop, który z ramienia DGLP współpracował dotychczas ściśle z PLIG w sprawie dotacji dla zuli.

 

Spotkanie zakończyło się następującymi ustaleniami:

 

  • w RDLP w Toruniu ma odbyć się na początku czerwca spotkanie przedstawicieli DGLP, RDLP, nadleśnictw i zuli;

 

  • DGLP wystąpi do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie możliwości zmiany Polskiej Normy w zakresie 5% nadmiaru w stosach;

 

  • zorganizowane zostanie przez DGLP i PLIG sympozjum dotyczące maszynowego pozyskania drewna na gruntach porolnych (tu są problemy z pracą harwesterów, z uwagi na zagrożenia od przypłaszczka granatka i huby korzeni);

 

  • zorganizowane zostanie robocze spotkanie w sprawie postępu prac nad nowymi katalogami pracochłonności;

 

  • uporządkowane mają zostać sprawy dotyczące sortymentów. DGLP poinformuje, z jakich pozycji zamierza zrezygnować.

 

Spotkanie było kolejnym z cyklu spotkań na linii DGLP - PLIG.

 

Wzięli w nim udział: dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski, jego trzej zastępcy, dyrektorzy RDLP w Szczecinie, Szczecinku i Toruniu, kilku naczelników wydziałów w DGLP (zamówienia publiczne, ochrona lasu, organizacja i rozwój, użytkowanie lasu,) oraz inni specjaliści z DGLP, w tym Krzysztof Knop.

 

Ze strony PLIG obecni byli: prezydent Mariusz Rakowski, wiceprezydent Robert Gruszka oraz członkowie Rady PLIG: Wojciech Wójtowicz i Jacek Broniewicz.

 

 Pelna treść notatki do przeczytania TUTAJ

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE