waryński
Lasy Państwowe

Stanowisko PIGPD odnośnie zasad sprzedaży drewna w LP

Dodano: 13.11.2019

Przedstawiamy komunikat Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, odnoszący się do zasad sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.

 

 

[Pisownia oryginalna:]


"Stanowisko Izby wobec zasad sprzedaży drewna przyjętych przez Lasy Państwowe

 

W dniu 12 listopada 2019 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz ze swoimi pracownikami przedstawił zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021. Zasady, które nie są dla polskiego przemysłu tartacznego korzystne.


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego nie zgadza się na proponowane zapisy. Stoimy na stanowisku, że przyjęte rozwiązania są szkodliwe dla firm tartacznych, spowodują w najbliższych miesiącach upadek części przedsiębiorstw, które nie będą w stanie zaopatrzyć się w surowiec w akceptowalnych cenach, czy też w pobliżu swoich zakładów.

 

Podczas wielu spotkań przedstawiliśmy argumenty w postaci analiz, danych, pism od firm protestujących przeciw proponowanym zapisom.


Interweniowaliśmy w Ministerstwie Środowiska i tam uzyskaliśmy pomoc u Ministra Kowalczyka. Jak Państwo wiecie w wyniku roszad w rządzie, Henryk Kowalczyk nie jest już ministrem środowiska. Spotykaliśmy się także z Panią Minister Emilewicz, która ostatecznie stanęła po stronie LP.


Doszliśmy do porozumienia z wszystkimi organizacjami branżowymi (wyjątek to płyty ). Wspólnie podpisaliśmy proponowane przez nas zasady sprzedaży drewna, zamieszczane były artykuły prasowe (Rzeczpospolita, Polityka, Puls Biznesu, Gazeta Prawna)

 

Niestety Lasy Państwowe pozostały głuche na nasze argumenty.


Zasady przyjęte przez LP służą jedynie korporacjom zrzeszonym w SPPD (płyty) o czym głośno mówił i dziękował za te zasady przedstawiciel firmy Kronospan.


Przypominamy, że identyczne propozycje LP konsultowały już wiosną ze wspomnianym stowarzyszeniem. Zasady (zwłaszcza brak pięcioletniej historii, geografii, zwyczaju kupieckiego, podział 80/20) spowodują olbrzymie kłopoty w zaopatrzeniu, stali odbiorcy nie są chronieni i zostaną zmuszeni do szukania surowca często w odległych lokalizacjach.

 

Historia z ostatnich dwóch lat nie ma pokrycia w ofercie! Jeśli korporacje, które na klęsce zbudowały sobie historię zechcą wykorzystać pełną pulę spowoduje to brak kilku milionów metrów drewna.


Możemy spodziewać się znacznych redukcji w ofertach, zwłaszcza w regionach dotkniętych wiatrołomami.

 

W najbliższych dniach ukaże się podpisana decyzja Dyrektora Generalnego LP oraz regulaminy do zasad. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego oraz pozostałe organizacje branżowe w najbliższych dniach wystosują listy otwarte protestując przeciw narzucaniu niekorzystnych rozwiązań."

 

 

Prezydent PIGPD
Marek Kubiak

_____________________________________________________________________________________

 

Zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021 w skrócie przedstawiają się w następujący sposób:


1. Wielkość surowca
? Pula do sprzedaży 40 mln
? Pula ofertowa 33 mln
? Pula detaliczna ok. 4,5 mln
? Pula techniczna ok.1,2 mln

 

2. Podział puli ofertowej
? Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym ? 80%
? Sprzedaż raz w roku plus jedna dogrywka
? Sprzedaż w aplikacji e-drewno ? 20%
? Aukcje dwa razy w roku

 

3. Historia dwa i pół roku, czyli 1.07.2017 ? 30.06.2019
Do wielkości zakupu nie wlicza się zakupów detalicznych, aukcji i submisji, procedury z roku 2017 dla drewna klęskowego, systemowych aukcji w e-drewno dla drewna klęskowego z roku 2018.

 

4. Grupy drewna
? Wielkowymiarowe iglaste WI
? Wielkowymiarowe liściaste (z wyłączeniem dębu) WL
? Wielkowymiarowe dębowe WDB
? Średniowymiarowe iglaste S2B
? Średniowymiarowe dębowe S2B DB
? Średniowymiarowe pozostałe z wyłączeniem drewna iglastego grupy S2B i dębowego S2B
? Drewno małowymiarowe M

 

5. Minimalna oferta zakupun20 m3

 

6. Wadium
? W sprzedaży portalowej wadium nie obowiązuje (pierwszy etap)
? W sprzedaży aukcyjnej obowiązują dwa progi:
- minimalny 5.000 tys. zł do 1000 m3 włącznie
- maksymalny 150 tys. zł bez ograniczeń ilościowych
Pomiędzy wskazanymi progami wysokość wadium oblicza się według zasady 5 zł. zł za 1 m3

 

7. Brak kryterium geografii

 

8. Brak kryterium zwyczaju kupieckiego

 

9. Decyduje tylko cena
? Oferta zakupu jest równa cenie minimalnej - 1 pkt
? Oferta zakupu jest równa cenie maksymalnej ? 10 pkt
? Jeżeli oferta ceny mieści się w przedziale ceny minimalnej i maksymalnej, oferta otrzyma ocenę proporcjonalną

 

10. Ustalanie cen
? Podstawą są ceny uzyskane w procedurach sprzedaży dla przedsiębiorstw na rok 2019 w Portalu Leśno-Drzewnym
? Ceny drewna ustala się dla każdej GHG w układzie nadleśnictw LP, grup nadleśnictw lub w RDLP
? Układ cen ustala dyrektor regionalny
W gestii dyrektorów regionalnych jest możliwość obniżenia cen bazowych na wybrane sortymenty o 2%. W szczególnych przypadkach dyrekcja regionalna w porozumieniu z kierownikami jednostek LP może dokonać obniżki w większym zakresie
? Przy wyznaczaniu ceny bazowej obowiązuje korytarz cenowy -7% do +3%
W ofertach sprzedaży obowiązuje cena minimalna i maksymalna (widełki), liczone od ceny bazowej.
- dla drewna dębowego wielkowymiarowego, S2B, dąb czerwony cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 10%
- pozostałe drewno cena minimalna minus 4%, cena maksymalna plus 5%

 

11. Harmonogram
? 20-29 listopada ? korekta wielkości zakupu (historia)
? 27-29 listopada ? akceptacja lub odrzucenie przypisu drewna na rok 2020
? 6-12 grudnia ? I etap sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym
- edycja ofert do godziny 12:00
- podpisywanie ofert do godziny 15:00
- potencjalny wynik będzie niewidoczny ostatniego dnia ofertowania
? 13 grudnia ? publikacja wyników I etapu sprzedaży
? 16-18 grudnia ? dogrywka
? 19 grudnia publikacja wyników
? 20 grudnia ? ogłoszenie ostatecznych wyników sprzedaży
? Po 6 stycznia 2020 roku aukcje systemowe na pierwsze półrocze 2020 (e-drewno)

 

 

Źródło: e-handeldrewnem.pl

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE