Venol
utech
Okiem adwokata

Referencje dla podwykonawcy

Dodano: 08.02.2018

Warunkiem udziału w przetargach na usługi leśne jest zawsze wykazanie odpowiedniego przerobu. Często zdarza się, że w takich przetargach w szranki stają dotychczasowi partnerzy – wykonawca i podwykonawca. Pojawia się wtedy pokusa, aby utrudnić konkurentowi złożenie oferty odmawiając mu wydania referencji.

 

 

Z odmową możemy spotkać się nawet wtedy, gdy prace były realizowane w pełni należycie. 

 

Nie istnieją przepisy prawa, które zmuszają wykonawcę do wydania referencji jego dotychczasowemu podwykonawcy. Podwykonawca nie posiada zatem praktycznie żadnych prawnych narzędzi, aby zmusić kontrahenta do sporządzenia potrzebnego zaświadczenia. Może się przy tym zdarzyć sytuacja, w której podwykonawca nie będzie w stanie okazać zamawiającemu innych dowodów potwierdzających przerób, np. faktur i potwierdzeń przelewu wynagrodzenia. Brak referencji będzie w takiej sytuacji groził utratą jakichkolwiek szans na zamówienie.

 

Jeżeli mamy do czynienia z działaniem wykonawcy w złej wierze, to grozi mu za to sankcja odszkodowawcza. Podwykonawca mógłby zażądać pokrycia jego straty, polegającej na utracie zamówienia. Warunkiem takiego żądania byłoby udowodnienie związku pomiędzy odmową wydania referencji a odrzuceniem oferty oraz udowodnienie, że ta oferta miała realne szanse na wygraną. Nie są to kwestie łatwe do wykazania. Co więcej, o takich roszczeniach możemy mówić dopiero po przysłowiowym „rozlaniu mleka”, czyli bezpowrotnej utracie szans na zwycięstwo w przetargu.

 

Sposobem na ułatwienie rozwiązania opisanego problemu jest stosowna treść umowy podwykonawczej. Otóż w takiej umowie mogą znaleźć się zapisy, zgodnie z którymi wykonawca nakłada na siebie obowiązek bezzwłocznego wydania referencji czy to po wykonaniu umowy czy na jej poszczególnych etapach. Kłopoty w uzyskaniu zamówienia spowodowane celową odmową sporządzenia referencji będą wtedy jednocześnie naruszeniem umowy podwykonawczej, co nieco uprości ewentualną drogą prawną do uzyskania rekompensaty.

 

 

 

Łukasz Bąk, adwokat

Wspólnik w Kancelarii Jaskot, Bąk – Adwokaci

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE