stihl
Rakowski
Technika leśna

Raport harwesterowy

Dodano: 07.07.2017

W Polsce jest 530 harwesterów – tak wyliczyli naukowcy na podstawie danych z Lasów Państwowych i dystrybutorów maszyn.

 

 

Szczegółowe informacje na temat liczby harwesterów w Polsce pojawiły się w specjalnym raporcie „Dynamika zmian liczby harwesterów w Polsce oraz czynniki determinujące ich występowanie”. Jego autorzy – pracownicy Katedry Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dr hab. Piotr Mederski, dr inż. Mariusz Bembenek, dr inż. Zbigniew Karaszewski i inż. Martyna Rosińska zebrali informacje na temat liczby harwesterów z 430 ankiet rozesłanych do wszystkich nadleśnictw w styczniu 2014 roku.

 

Dane udostępniali właściciele zakładów usług leśnych, którzy wygrali przetargi na rok 2014. Ankieta pozwalała zebrać informacje na temat maszyn i ich stanu. Drugim źródłem informacji o harwesterach w Polsce byli dystrybutorzy maszyn.

 

Na podstawie otrzymanych wyników przyjęto, że na koniec 2015 roku było w Polsce w użyciu około 530 harwesterów. Zdecydowana większość z nich jest w posiadaniu prywatnych przedsiębiorców leśnych (w roku 2014 jedynie 17 harwesterów było w posiadaniu Lasów Państwowych).

 

Dla porównania 237 harwesterów jest w Austrii, 494 w Czechach, około 2000 w Finlandii, około 750 we Francji, 129 na Litwie, około 1400 w Niemczech, 2201 w Szwecji oraz około 110 we Włoszech. Uważa się, że obecnie w Niemczech i Finlandii rynki są nasycone.

 

Największa dynamika wzrostu liczby harwesterów wystąpiła w Polsce w latach 2008−2014 – wówczas przybywało przeciętnie 61 maszyn rocznie. Liczba harwesterów w Polsce pozwala na pozyskanie w Lasach Państwowych około 30 proc. grubizny, przy założeniu 20 000 m³ rocznego pozyskania przypadającego na jedną maszynę i 36 mln m³ pozyskania rocznego grubizny w LP.

 

Większość harwesterów zakupiono jako maszyny używane. W latach 2004−2007 nowe maszyny były sprzedawane częściej, wszystkie nowe harwestery zostały zakupione w Polsce.

 

Największe skupisko zinwentaryzowanych maszyn stwierdzono w centralno-zachodnich, północno-zachodnich i północnowschodnich regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, z kolei regiony położone w południowej i wschodniej części kraju charakteryzowały się mniejszą liczbą harwesterów.

 

Mapa rozmieszczenia harwesterów udowadnia, że uwarunkowania przyrodniczo-leśne znacznie wpływają na ich rozmieszczenie. W centralnej Polsce lesistość jest niska (21−26 proc.), a południowa Polska to głównie tereny podgórskie i górskie. W obu wymienionych regionach zaobserwowano małą liczbę harwesterów.

 

Jak wskazują autorzy ograniczone wykorzystanie harwesterów w południowej i wschodniej Polsce może mieć również związek z wyższym udziałem lasów prywatnych, które stanowią we wskazanych obszarach od 17 do 44 proc. Jak czytamy w raporcie „Prywatni właściciele, zazwyczaj rolnicy, pozyskują drewno z wykorzystaniem ręczno-maszynowych technologii, w oparciu o pilarki i ciągniki rolnicze. Sytuacja ta zmienia się dynamicznie z powodu spadku liczby pracowników zainteresowanych podjęciem pracy przy pozyskiwaniu drewna tą technologią, zarówno w Polsce, jak i za granicą”

 

W opracowaniu wymieniono również czynniki, które wpłyną w najbliższych latach na wzrost liczby harwesterów w Polsce, będą to: wieloletnie umowy, rosnący udział drewna kłodowanego oraz typowanie drzewostanów do zmechanizowanego pozyskiwania.

 

Więcej na temat raportu, a także rozmowę z jednym z jego autorów – Piotrem Mederskim, czytajcie w sierpniowym numerze GAZETY LEŚNEJ.

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE