proml
Informacje

Blokada wycinek - stanowisko Nadleśnictwa Bircza

Dodano: 28.04.2021

Na stronie Nadleśnictwa Bircza pojawiło się stanowisko Nadleśnictwa wobec prowadzonych protestów Inicjatywy Dzikie Karpaty przeciwko lokalnym wycinkom drzewostanów.

 

 

W stanowisku czytamy:

 

"W niedzielę 25 kwietnia, rozpoczęła się okupacja lasu. Wywieszono transparenty, zamontowano na drzewach platformy i sformułowano żądania sprowadzające się do natychmiastowego zaprzestania gospodarki leśnej i gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Bircza.

 

Nadleśnictwo Bircza zarządza mieniem Skarbu Państwa, wykonuje zadania do których zostało powołane - zajmujemy się prowadzeniem gospodarki leśnej, działając zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że Nadleśnictwo Bircza użytkuje las na masową skalę, bowiem rozmiar pozyskania realizowany jest stosownie do zapisów planu urządzenia lasu, zawierającego właściwe zadania ochronne w celu zachowania wartości przyrodniczych tego terenu.

 

Lasy Nadleśnictwa Bircza są już chronione na podstawie ustawy o lasach oraz w już wyznaczonych tu obszarach na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

 

Występująca tu bioróżnorodność jednoznacznie potwierdza, że gospodarka leśna prowadzona tu od 75 lat w obecnej formie zapewnia zarówno trwałość, jak i utrzymanie zasobów przyrodniczych przy jednoczesnym wykorzystaniu tych zasobów na potrzeby społeczeństwa.

 

W związku z okupacją lasu na terenie objętym pracami gospodarczymi, zostały poinformowane właściwe organy porządkowe.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

Zbigniew Kopczak"

 

 

O protestach pisaliśmy tutaj:

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/starcie_zulowcow_z_aktywistami_w_puszczy_karpackiej,4754

 

Po nagłośnionym proteście, nadleśniczy zdecydował się zawiesić do 4 maja wszelkie prace z zakresu gospodarki leśnej w oddziałach 177a i 166j w leśnictwie Turnica.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE