proml
Informacje

Forwarder i harwester na drodze

Dodano: 10.09.2014

Jakie przepisy obowiązują operatorów forwarderów i harwesterów przy poruszaniu się na drogach?

Policja wyjaśnia
Podkomisarz Jacek Giszczak potwierdza, że do przejazdu po drodze publicznej harwesterem czy forwarderem wystarczy prawo jazdy kategorii B, ale jednocześnie uściśla: ? do kierowania pojazdem wolnobieżnym uprawnia prawo jazdy kat. T, a na terytorium RP dodatkowo kat. B, C1, C, D1 i D.
W tym miejscu warto pamiętać, że o ile do wykonywania zasadniczej pracy w lesie operator maszyny potrzebuje niezbędnych uprawnień do obsługi żurawia potwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego, o tyle do samego przejazdu maszyną po drodze wystarczy prawo jazdy. Przedstawiciel policji to potwierdza.
Jakie przepisy?
Warunki poruszania się pojazdu na drodze publicznej określa art. 66 prawa o ruchu drogowym. Niektóre zapisy w nim zawarte są bardzo ogólne: przede wszystkim pojazd nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu oraz narażać kogokolwiek na szkodę.
Nie może zakłócać spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych lub emitować za dużo szkodliwych substancji. Nie może również mieć wystających i spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała innych uczestników ruchu drogowego, nie może także niszczyć drogi.
Światła i oznakowanie
Szczegółowe wymagania określa dział IV rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z zawartymi tam wymogami, poza światłami, hamulcami i ubezpieczeniem pojazd powinien być odpowiednio oznakowany (trójkątna tablica wyróżniająca) i powinien mieć lusterka zewnętrzne.
I to najważniejsze wymagania, jakie stawiają przepisy.
Więcej informacji na ten temat można przeczytać w Nowej Gazecie Leśnej nr 5/2014.
Żródło: Gazeta Leśna

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE