WBleasing
Informacje

Nie dla dotacji do maszyn leśnych

Dodano: 10.05.2022

Minister Kowalczyk odpowiedział negatywnie na pismo PZPL w sprawie dotacji do maszyn leśnych.

 


O staraniach PZPL o poszerzenie listy dotowanych maszyn o urządzenia do pracy w lesie pisaliśmy już wcześniej. Teraz nadeszła odpowiedź ze strony Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka - niestety, negatywna.

 


PZPL w swoim pismie uzasadniał, że „zdefiniowany katalog maszyn jest bardzo wąski. Dotyczy tylko nielicznej grupy maszyn wykorzystywanych w pracach leśnych”. Obecnie trudno też określić, jakie dokładnie maszyny podlegają dofinansowaniu, a jakie nie.

 


Co więcej, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka wspierał starania podjęte przez PZPL. „Pragnę wyrazić poparcie dla przedstawionych zmian, których celem jest szersza możliwość uzyskania finansowania na maszyny, urządzenia i narzędzia, które pomagają w prowadzeniu wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej” – czytaliśmy w jego liście do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


Minister Kowalczyk odpowiedział na pismo PZPL negatywnie, uzasadniając: „Intencją zmian w Programie było (...) ukierunkowanie zakresu wsparcia na doposażenie zakładów usług leśnych w sprzęt służący do zakładania zalesień i pielęgnacji lasu, którego wykorzystywanie w ramach świadczonych usług wpłynie pozytywnie na poprawę ochrony środowiska". Zdaniem Ministra, wprowadzanie kolejnych zmian w programie mogłoby doprowadzić do dezaprobaty ze strony UE.

 


„Jednocześnie, popierając wsparcie rozwoju usług leśnych jako jednego z kierunków przedsiębiorczości wiejskiej, ponoszenie postulowanych kosztów kwalifikowalnych będzie możliwe w zakresie planowanej interwencji „Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa" w Planie Strategicznym na lata 2023–2027, w ramach której wsparcie będzie udzielane w formie instrumentów finansowych" - dodał w odpowiedzi Minister.

 


Pełną treść odpowiedzi można przeczytać tutaj.

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE