Agro Sieć TMC
Lasy Państwowe

Związek merytoryczny

Dodano: 05.05.2023

W najnowszej GAZECIE LEŚNEJ ukazał się artykuł na temat działalności PZPL.

 

Minione miesiące, w szczególności po ataku Rosji na Ukrainę, były naprawdę trudne dla wszystkich sektorów przemysłu i pozyskania. Nieinaczej było w branży leśnej, gdzie przedsiębiorcy musieli się zmagać z licznymi problemami. Polski Związek Przedsiębiorców Leśnych intensywnie działał, by poprawić sytuację zuli i przeciwdziałać kryzysowi.

 

"Niewątpliwie najważniejszą sprawą dla branży są rozmowy z kierownictwem Lasów. PZPL odbył w sumie trzy główne spotkania w zeszłym roku w siedzibie DGLP, których celem było rozwiązanie najpilniejszych problemów, które dotyczą zuli.


Efektem wielu rozmów było sformułowanie przez PZPL 32 postulatów do Lasów Państwowych, które zostały przesłane do LP. Konkretnie propozycje zmian były następnie omawiane podczas zeszłorocznego, październikowego spotkania z kierownictwem LP.


Na osobnym spotkaniu rozmawiano także o katalogach pracochłonności prac leśnych w pozyskaniu i zrywce, których wprowadzenie spowodowało wiele kontrowersji.


Na efekty nie trzeba było długo czekać. Lasy przyznały na jednym ze spotkań, że pomoc zula przy odbiórkach powinna być odpłatna. W wyniku działań Związku Lasy powołały też w każdej RDLP osoby odpowiedzialne za kontakty z zulami. Wprowadzono także – w komentarzu do dokumentacji przetargowej – możliwość podpisywania elektronicznie protokołów i zleceń, o co także postulował PZPL.


– Widzimy po tych spotkaniach, że jest coraz większe zrozumienie ze strony Lasów, rozmowy są coraz bardziej rzeczowe. Jesteśmy przez kierownictwo LP oceniani jako związek merytoryczny – podkreśla Wojciech Wójtowicz, prezes PZPL.


Na prośbę PZPL powołano już trzy wspólne zespoły robocze LP i zuli. Pierwszy, który zakończył już prace, skupił się na szerszym wykorzystaniu maszyn w zagospodarowaniu lasu, drugi – wciąż jeszcze pracujący – dotyczy optymalizacji prac pozyskaniowych. Trzeci zespół wkrótce zacznie się spotykać, a jego zadaniem będzie określenie tematów badawczych dla zespołów naukowych, których opracowanie może udoskonalić prace leśne.


PZPL rozmawiał też o współpracy z przedstawicielami innych branż, m.in. odbyła się kilkugodzinna debata z przedstawicielami Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

[...]

Równie ważne co spotkania było także to, że Związek reagował natychmiast w sytuacjach kryzysowych dla zuli. Kiedy w zeszłym roku Rosja zaatakowała Ukrainę, a rynek zareagował drastycznym skokiem cen paliwa, PZPL zwrócił się do Lasów Państwowych o pilne aneksowanie umów na usługi leśne. W reakcji Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przekazała nadleśnictwom „wytyczne, które umożliwią reakcję na zaistniałą sytuację”, czyli rosnącą inflację, ceny paliw itp.


Później Związek interweniował jeszcze w sprawie sposobu aneksowania tych umów przez Lasy Państwowe. Chodziło o to, że LP zwiększyły stawki jedynie o wzrost cen paliwa, z pominięciem wielu innych kosztów, co w niewielkim stopniu rekompensowało realny wzrost kosztów spowodowany wojną w Ukrainie.


PZPL zwrócił się także do Lasów Państwowych o szybsze regulowanie płatności za usługi leśne.


Związek naciskał także, by w ramach PROW można było otrzymać dotacje na nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia przeznaczone do: pozyskiwania i zrywki drewna, zagospodarowania i hodowli lasu. W tej sprawie zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Postulat poparł Edward Siarka, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa" - czytamy na łamach majowej GAZETY LEŚNEJ. 

 

To oczywiście tylko fragment całego artykułu, który ukazał się w papierowej wersji czasopisma. Zachęcamy do prenumerowania GAZETY LEŚNEJ - największego czasopisma branżowego w kraju! W każdym numerze znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji na temat sytuacji w branży, a także nowinek technologicznych, wiadomości z kraju i zagranicy, a także ciekawostek związanych z lasem i drewnem!

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE