FPK JG
Przetargi w LP

PZPL: kolejna interpelacja

Dodano: 29.05.2022

Posłanka Anna Wojciechowska złożyła kolejną interpelację, skierowaną do Prezesa Rady Ministrów.

 

 W pismie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów, posłanka Anna Wojciechowska porusza trapiące polskie zule problemy związane z rosnącymi cenami drewna, wysokim procentem surowca skierowanego na eksport oraz niskimi stawkami za usługi. W związku z tym w interpelacji czytamy następujące pytania:

 

1. Dlaczego wprowadza się zmiany, które bardzo niekorzystnie wpływają na sytuację krajowego przemysłu drzewnego? Czyż nie w interesie państwa jest, aby ten sektor miał zapewnione jak najlepsze warunki handlowe, aby przetwórcy tego sektora nie musieli dokupować surowców na rynkach zewnętrznych po wyższych cenach? Czy i jakie działania planuje podjąć rząd, aby zmienić tę sytuację?

2. Ile dokładnie drewna sprzedały Lasy Państwowe kolejno w latach: 2018, 2019, 2020 i 2021? Jakie zyski z tego tytułu wpłynęły do Lasów Państwowych?

3. Na co są przeznaczane zyski pochodzące ze sprzedaży drewna?

4. Dlaczego, prowadząc wyżej opisaną politykę handlu drewnem, polski rząd ogranicza i utrudnia rozwój – poprzez windowanie cen - takich branż jak budownictwo, segment meblarski, rynek stolarki okiennej i drzwiowej oraz papierniczy? Dlaczego ograniczane jest przetwórstwo drewna dla polskich przedsiębiorstw?

5. Dlaczego, wg stanowiska przedstawicieli świadczących usługi leśne, współpraca z Lasami Państwowymi uległa tak znaczącemu pogorszeniu na niekorzyść tych pierwszych? Dlaczego ich usługi wyceniane są przez LP poniżej ich wartości? Czy taka przedłużająca się sytuacja nie doprowadzi do zaniku tych przedsiębiorców na rynku, a co za tym idzie - załamania się systemu gospodarki leśnej w Polsce?

 

Do interpelacji nadeszła odpowiedź ze strony Ministra Edwarda Siarki, w której przedstawiciel Rządu wymienia znane już z poprzednich pism argumenty. "Uprzejmie informuję, że Minister Klimatu i Środowiska zna przedmiotową problematykę oraz jest w stałym kontakcie w tym zakresie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, który podejmuje szereg możliwych działań mających na celu wyjaśnienie tej tematyki i związanych z nią problemów, w porozumieniu z przedstawicielami przedsiębiorców leśnych. Spotkania i rozmowy odbywają się na wszystkich poziomach organizacyjnych. Lasy Państwowe analizują i oceniają propozycje i postulaty przedsiębiorców leśnych, pod kątem ich zasadności i efektywności dla gospodarki leśnej. Owocem wszelkich spotkań i analiz jest m. in. wcześniej wspomniane zarządzenie nr 27, które wprowadziło do stosowania nowy katalog dla prac wykonywanych w zagospodarowaniu lasu. Dodatkowo należy zauważyć, że Lasy Państwowe zobowiązane są do działań zgodnych z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Wszystkie wcześniej wymienione przykłady rozpatrzonych postulatów itp. wskazują na to, że współpraca na linii Lasy Państwowe, a przedstawicieli świadczących usługi leśne istnieje. Zachodzące zmiany mające na celu polepszenie dalszej współpracy wymagają głębokiej analizy i racjonalnych decyzji w czasach tak chwiejnych i dynamicznych" - pisze Minister.

 

"Co więcej, Lasy Państwowe nie pozostają obojętne na obserwowaną wyjątkową sytuację rynkową, przede wszystkim na rynku paliw, wywołaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Odpowiadając na sygnały płynące od wykonawców rozważają aneksowanie zawartych już umów, celem częściowego zniwelowania problemu gwałtownie rosnących cen wpływających na koszt wykonania zakontraktowanych usług. Lasy Państwowe to rozważni zamawiający, z jednej strony dbają o dyscyplinę wydatkowanych środków (majątek Skarbu Państwa), a z drugiej możliwie elastycznie reagując na realne potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku usług leśnych" - czytamy w końcowej części odpowiedzi.

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE