mdl witkowski
Lasy Państwowe

Niepotrzebne zmiany w Konstytucji, w sprawie Lasów Państowych?

Dodano: 10.09.2014

Zbierają podpisy w sprawie referendum i zmian w konstytucji, w celu wprowadzenia zakazu przekształceń własnościowych Lasów Państwowych, a tymczasem Rada Legislacyjna twierdzi, że Lasy Państwowe już są chronione konstytucją.

Organ doradczy premiera i Rady Ministrów zakwestionował wprowadzenie do ustawy zasadniczej art. 74a. Miałby on przesądzać o tym, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są szczególnie chronionym dobrem wspólnym, co do zasady niepodlegającym przekształceniom własnościowym (te możliwe byłyby jedynie w przypadkach określonych w ustawie).

"Proponowane rozwiązanie uznać należy za nieżyciowe i prowadzące wręcz do sparaliżowania racjonalnej gospodarki leśnej, a także utrudniające władzom publicznym realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Zróżnicowany stan lasów i skomplikowane procesy, jakim powinny być one poddawane, aby zachowały swoją wartość dla obecnego i przyszłych pokoleń, wymaga dostosowania ustanawianych zasad gospodarki leśnej do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych i społecznych? ? akcentuje rada.

W ocenie rady wprowadzenie nowych przepisów mających zapobiegać komercjalizacji i prywatyzacji lasów ? w świetle obecnych regulacji ? może okazać się tworzeniem pustych deklaracji, pozbawionych szczególnego znaczenia normatywnego. Jej zdaniem obecne brzmienie art. 5 konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, a także normy nakazujące władzom publicznym chronić środowisko, w tym lasy państwowe (z art. 68 ust. 4 oraz art. 74 ust. 1, 2 i 4 konstytucji) należycie je zabezpieczają. Jak wyjaśnia, prowadzenie nieracjonalnej gospodarki leśnej, w tym prywatyzacji czy komercjalizacji lasów, które narażają na uszczerbek potrzeby przyszłych pokoleń, można zakwestionować właśnie na podstawie art. 5 konstytucji.

Źródło: Gazeta Prawna

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE