stihl 21 - 4
Przetargi w LP

10% bez zmian

Dodano: 29.04.2022

Dziesiąta część zaplanowanych prac leśnych nadal pozostaje bez wykonawców.Zgodnie z odpowiedzią Ministra  Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia na petycję branży usług leśnych, Lasy wydają na zule około 3,2 mld zł. To tylko 30% wszystkich wydatków PGL LP. Teraz, pod koniec kwietnia ciągle nie ma wykonawców na około 10 proc. prac leśnych.W pismie czytamy: „W prowizorium planu finansowo- gospodarczego na rok 2022 Lasy Państwowe na usługi leśne zarezerwowały środki na poziomie 3,162 mld zł (w tym: 2,116 mld na pozyskanie i zrywkę drewna oraz 1,046 mld na zagospodarowanie lasu)”.I dalej: „Kwota zaplanowana na pokrycie kosztów tych prac jest w roku 2022 wyższa o 300 mln zł niż wydatkowana w roku 2021”.Ponadto, jak czytamy w dokumencie, w uzasadnionych przypadkach nadleśnictwa mają możliwość wyboru ofert przekraczających wartość, jaką zamierzały przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. „Takie decyzje są cały czas podejmowane przez zamawiających po rozstrzyganiu kolejnych postępowań przetargowych. Aktualnie zaakceptowana wartość przekroczeń kształtuje się na poziomie ponad 155 mln zł. Jest to działanie adekwatne do zmieniających się warunków rynkowych”, pisał Edward Siarka z Solidarnej Polski, zarządzający w imieniu tej partii Lasami Państwowymi.

 


I kolejny fragment odpowiedzi na petycję:

 

 

"W roku bieżącym, po serii powtórzonych postępowań o zamówienia publiczne wyłoniono wykonawców ok. 90% usług leśnych. Po analizie poszczególnych przypadków, tam gdzie było to uzasadnione, zamawiający przyjmowali oferty przewyższające wartość pierwotnie oszacowaną.

Jak wspomniano powyżej łącznie w skali Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na chwilę obecną suma przekroczeń to ok. 300 mln, co zostanie uwzględnione w planie zasadniczym”.
Uwagę przykuwa także informacja, że „wysokość przychodów Lasów Państwowych za rok 2021, która  wyniosła 10,150 mld zł, a koszty usług leśnych w roku 2021 ukształtowały się na poziomie 2,9 mld zł (wykonanie)”.

 


Ponadto: „Udział usług leśnych związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, pracami pielęgnacyjnymi oraz zabiegami ochrony lasu w kosztach ogółem Lasów Państwowych wyniósł 30,8%”.

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE