utech
Informacje

Stanowisko ds. przedsiębiorczości leśnej w LP

Dodano: 16.05.2017

W Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych powstało specjalne stanowisko ds. przedsiębiorczości leśnej. W zamyśle DGLP, sprawami współpracy między LP, a zulami zajmuje się teraz osobny dział administracyjny LP.

Stanowisko ds przedsiębiorczości leśnej objął Krzysztof Knop.

 

Krzysztof Knop, na polecenie dyrektora generalnego LP - Konrada Tomaszewskiego od dłuższego czasu zajmował się w DGLP sprawami związanymi z dotacjami dla zuli.

 

WIęcej o tych działaniach można dowiedzieć się na stronie Polskiej Lesnej Izby Gospodarczej izbalesna.pl tu:

 

http://izbalesna.pl/informacje/107-plig-w-ms-o-dotacjach

http://izbalesna.pl/informacje/137-rpo-warminsko-mazurskie

 

Informujemy przy okazji, że dzięki staraniom PLIG, 30 maja w DGLP w Warszawie odbędzie się spotkanie w sprawie katalogów pracochłonności i pomiaru drewna.

 

Prośbę o takie spotkanie wystosowano już na początku marca br. gdy PLIG zaproponował DGLP zorganizowanie seminarium dotyczącego nowelizacji „Katalogów pracochłonności prac leśnych”.

 

Początkowo odpowiedź DGLP brzmiała następująco:

 

http://izbalesna.pl/informacje/125-dglp-o-katalogach-nie

 

Później jednak, na spotkaniu w DGLP w Warszawie z udziałem delegacji PLIG ustalono, że spotkanie jednak się odbędzie.

 
 
Termin spotkania ustalono na 30 maja 2017 r., w DGLP w Warszawie. PLIG będzie reprezentować kilkuosobowa delegacja.

 

Spotkanie będzie dotyczyć stanu zaawansowania prac badawczych prowadzonych na zlecenie DGLP przez ORWLP w Bedoniu w zakresie weryfikacji opracowanego w 2013/2014 i 2015 roku „Katalogu pracochłonności prac leśnych”, a także stanu prac zleconych przez DGLP Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu w zakresie „Opracowania systemu elektronicznego pomiaru drewna”.

 

Organizację spotkania koordynuje właśnie Pan Krzysztof Knop z DGLP, który jak wyżej wspomnieliśmy, obecnie piastuje w DGLP „Stanowisko ds. Przedsiębiorczości leśnej”.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE