utech
Informacje

Walne zebranie PLIG - relacja

Dodano: 26.06.2017

25 czerwca w Baranowie pod Poznaniem odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej podsumowujące działalność Izby w roku 2016. W zebraniu, jak zawsze, mogli wziąć udział wszyscy chętni Członkowie PLIG. Na sali stawiło się ponad 50 osób, w tym cała dziewięcioosobowa Rada PLIG oraz reprezentanci wszystkich organów Izby.

 

 

Otwarcia obrad dokonał Mariusz Rakowski, prezydent PLIG. Zebranie prowadził Rafał Jajor, dyrektor biura PLIG, a protokołował Tomasz Dziedzic, członek Izby.

 

Sprawozdanie z działalności w 2016 roku złożyła Rada PLIG. W prezentacji działań Izby Rafał Jajor wymienił kilkadziesiąt spotkań, jakie PLIG zorganizował lub brał w nich udział. Podkreślił, iż archiwum korespondencji Izby zawiera już ponad 350 różnych listów, sama Izba wysłała już ponad 100 oficjalnych listów do rożnych instytucji.

 

Wśród postulatów PLIG przyjętych na początku działalności Izby, niektóre udało się już zrealizować, jak chociażby wprowadzenie przez DGLP zarządzenia o szlakach zrywkowych.

 

Rada PLIG zbierała się na posiedzeniach w omawianym okresie kilkukrotnie. Zawsze były to wielogodzinne narady. Kilka spotkań odbyto w drodze telekonferencji.

 

Dyrektor biura PLIG omówił działania Izby dotyczące dotacji dla zuli z UE. W tej sprawie na stronie Izby opublikowanych zostało już ok. 20 różnych informacji, dotyczących m.in. sytuacji w poszczególnych województwach. PLIG wziął też udział w kilku spotkaniach na ten temat, w tym w jednym w Ministerstwie Środowiska.

 

Omówione zostały inne działania Izby jak: interwencje w sprawach zgłaszanych przez Członków, sprawa kursów dla drwali, działania związane z kryzysem na rynku biomasy czy informacja o staraniach dotyczących zmniejszenia narzutów na paliwo kupowane przez przedsiębiorców leśnych.

 

Sporo miejsca poświęcono informacjom o działaniach PLIG związanych z nowelizowanymi przez DGLP katalogami pracochłonności prac leśnych. Na wniosek PLIG odbywają się w tej sprawie spotkania w Warszawie.

 

Jedną z ważniejszych informacji było niedawne wpisanie PLIG przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na „Listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej”. PLIG może teraz występować w KIO w imieniu Członków, takie uprawnienie przysługuje wyłącznie izbom gospodarczym. PLIG może odwoływać się od ogłoszenia o zamówieniu i od treści siwz.

 

Po odbytych głosowaniach uczestniczy zebrania przyjęli sprawozdania wszystkich organów PLIG i udzielili im absolutorium.

 

 

 

Opracowano na podstawie notatki Rafała Jajora, dyrektora biura PLIG

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE