valtra
Lasy Państwowe

Konflikt drzewiarzy z LP - czy będzie protest? List PIGPD

Dodano: 03.09.2019

Im bliżej nowego roku, i nowych zasad sprzedaży drewna, tym bardziej uwidaczniają się punkty sporne i brak porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami z gałęzi przemysłu drzewnego oraz Lasami Państwowymi.

 

 

Główną kością niezgody w sporze drzewiarzy z leśnikami są zasady sprzedaży drewna na lata 2020/2021.

 

Jak zaznacza portal drewno.pl, Lasy Państwowe opublikowały w czerwcu podstawowe założenia do zasad sprzedazy drewna na rok 2020, na których zaznaczono, że pochodzą one ze spotkania Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Drzewnego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Sprzedaż drewna na lata 2020/2021. Nie zawierały one jednak propozycji zmian zaproponowanych przez organizacje reprezentujące przemysł drzewny w ww. zespole.

 

Dodatkowo powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego Zespół d.s Rozwoju Przemysłu Drzewnego pod egidą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który miał być arbitrem pomiędzy pomiędzy monopolem PGL LP, a polskim sektorem przemysłu drzewnego praktycznie nie działa. Jak informuje PIGPD dotychczas odbyło się kilka spotkań zespołu, z których nic nie wynika. Lasy Państwowe przedstawiają na nich swoje plany nie uwzględniające postulatów przemysłu, obiecywane przez Ministerstwo Środowiska konsultacje nie odbywają się.

 

Czarę goryczy przelało ostatnie zebranie Zespołu w Ministerstwie Przedsiębiorczości jakie miało miejsce w końcu sierpnia, na którym mimo zapowiedzi nie pojawił się, żaden z ministrów i nikt nie pofatygował się z jakimkolwiek wyjaśnieniem. 

 

W związku z brakiem porozumienia i zbliżającymi się przetargami, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wystosowała do Premiera Morawieckiego list, w którym ponownie zaapelowała o pomoc w uwzględnieniu postulatów przemysłu drzewnego w zasadach sprzedaży surowca drzewnego z Lasów Państwowych oraz zaplanowała na 4. października b.r. pikietę przed gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

 

Poniżej publikujemy treść listu (pisownia oryginalna):

 

Poznań, 29.08.2019r.
Znak: IG 17/08/19

 

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Nawiązując do wielokrotnie kierowanych w imieniu polskiego przemysłu drzewnego pism i wystąpień jako grupa organizacji reprezentujących przedsiębiorców, wnosimy o Pana osobistą interwencję aby nakłonić państwową jednostkę organizacyjną, PGL Lasy Państwowe oraz nadzorującego je Ministra Środowiska, do niezwłocznej zmiany zasad i ustalonych jednostronnie przez PGL LP reguł handlu drewnem okrągłym w naszym kraju.
Zasady sprzedaży drewna proponowane przez Lasy Państwowe, naszym zdaniem, preferują korporacje o nieograniczonych zasobach finansowych, są nieczytelne i nie transparentne. Pomijają interes firm polskich, małych i średnich zakładów, często prowadzonych od pokoleń przez całe rodziny, a które dominują w strukturze ponad 7.000 podmiotów kupujących drewno okrągłe w Lasach Państwowych.

 

Mieliśmy nadzieje, że powołany przez Pana Premiera Zespół d.s Rozwoju Przemysłu drzewnego z udziałem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii będzie arbitrem pomiędzy monopolistą PGL LP a polskim sektorem przemysłu drzewnego.
Tak się jednak nie stało. Odbyło się klika spotkań bez jakichkolwiek pozytywnych efektów przedstawiciele Lasów Państwowych nie uwzględniają naszych postulatów, a M.P. i T. jest jedynie instytucją potwierdzającą sztywne zasady preferowane przez Lasy Państwowe.

 

Na ostatnim spotkaniu w dniu 27.08.2019 br., przedstawiciele PGL LP przedstawili zasady sprzedaży drewna na lata 2020-2021, w których najważniejsze postulaty naszej grupy nie zostały uwzględnione. Pomiędzy posiedzeniami Zespołu nie odbyły się, obiecywane przez Ministerstwo Środowiska, konsultacje.
Przedstawione zasady sprzedaży zabezpieczają jedynie interesy PGL LP. Ceny minimalne są tworzone na poziomie nadleśnictw i nie uwzględniają aktualnej sytuacji na rynku surowca. W Niemczech, Czechach, Skandynawii, czyli u naszych bezpośrednich konkurentów na rynkach światowych, ceny surowca maleją.
Zauważalne są już także pierwsze oznaki spowolnienia gospodarki u naszych odbiorców, przez co można spodziewać się recesji.

 

W imieniu największych organizacji, które grupują małe, średnie oraz duże firmy przerabiające rocznie 12 mln m3 i zatrudniające ponad 30.000 osób, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o osobistą interwencję i umocowanie M.P i T oraz Ministerstwa Środowiska do arbitralnego uczestnictwa przy tworzenia jasnych, przejrzystych i stabilnych zasad sprzedaży drewna, z udziałem organizacji branżowych

 

Panie Premierze, w związku z widocznymi oznakami recesji, które wyraźnie widać w Europie, stan polskiego przemysłu drzewnego stale pogarsza się, a po wprowadzeniu zasad sprzedaży drewna zaproponowanych przez LP będzie tragiczny i doprowadzi do upadłości wiele polskich przedsiębiorstw
Udział branży drzewnej w całości produkcji sprzedanej polskiego przemysłu to 6%, a z meblami aż 9,6%. Zatrudnia zaś ponad 300.000 osób. Stanowi więc jeden z najbardziej kluczowych segmentów gospodarki kraju

 

Bez pańskiego zainteresowania proces stopniowego upadku polskiego przemysłu drzewnego nie będzie zatrzymany. Będziemy zobowiązani za potraktowanie naszego wystąpienia z powagą, na którą liczy wiele tysięcy pracodawców, pracowników i ich rodzin działających w tym przemyśle. Liczymy również na możliwość bezpośredniego spotkania z Panem Premierem, co pozwoliłoby na dokładniejszą prezentację konkretnych propozycji zmian, a także na pełniejsze przedstawienie sytuacji w jakiej się znajdujemy. Uważamy, że jest ona poważna i kończy się nam czas na podjęcie zdecydowanych kroków.

 

W imieniu organizacji przemysłu drzewnego:
Prezydent PIGPD Marek Kubiak
PKN EPAL - Roman Malicki
Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego - Mirosław Florkiewicz
Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego - Longin Graczkowski

 

Do wiadomości:
Pani Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii

 

 

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem:

http://www.przemysldrzewny.pl/aktualnosci.html

 oraz:

https://www.drewno.pl/artykuly/11514,brak-porozumienia-miedzy-lasami-panstwowymi-i-przemyslem-drzewnym-bedzie-protest-w-warszawie.html

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE